Echoes of Europe

Section categories
Our poll
Rate my site
Total of answers: 12
Site friends
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Publisher

Main » Articles » Polski

Równość płci

Mówi się, że wszyscy ludzie rodzą się równi, ale różne religie i kultury rozwijane w ciągu kilku stuleci dają więcej praw lub inne prawa określonej płci (zwykle mężczyznom).

Z biegiem czasu został stworzony świat, w którym mężczyźni zdominowali społeczeństwo, a pozycja kobiet została ograniczona. Były i nadal są spojrzenia wrogie kobietom, które tworzą stereotypy odnoszące się do nich, ale są one coraz rzadsze, a świat zaczyna zmierzać w normalnym kierunku.

Mimo wszystko kobiety przyczyniają się do wspierania społeczeństwa w inny sposób niż mężczyźni, co nie może być porównywane z powodu ewolucji ich ról w społeczeństwie czy wykonywania przez nie innych zawodów. Na przykład o rodzinie mówi się, że mężczyzna jest jej głową, ale teorie socjologiczne pokazują, że władza decyzyjna mężczyzny jest sprawowana przez krótki okres czasu, podczas gdy moc decyzyjna kobiety jest długookresowa, co wskazuje jednocześnie na istotną rolę, jaką kobieta ma w rodzinie i w budowaniu zdrowego społeczeństwa.

Nawet poczynając od XX wieku kobiety stawały się coraz bardziej obecne na rynku pracy, nie zostały jednak odsunięte od tradycyjnych zadań domowych, które wykonywały. Obecnie wiadomo, że kobiety, niezależnie od wykonywanego zawodu, uczestniczą w działalności gospodarczej w większym stopniu. Obserwuje się zmiany w tym zakresie, a udział mężczyzn w działalności gospodarstw domowych jest coraz większy, co może prowadzić do wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w wielu dziedzinach życia.

Jeśli w tradycyjnych społeczeństwach kobiety nie mają własnego statusu i są zależne od statusu męża, to w dzisiejszych czasach, w nowoczesnych społeczeństwach kobiety mogą mieć swój status społeczny. W związku z wynikiem większej mocy decyzyjnej w społeczeństwie (w rodzinie), taka sytuacja może doprowadzić do niestabilności rodziny ze względu na zamianę ról. Ale to zależy tylko od stopnia, w jakim partnerzy starają się stworzyć równowagę w zakresie obowiązków w rodzinie.

Nie tak dawno temu dany zawód był uważany za przeznaczony wyłącznie dla jednej płci, teraz to uprzedzenie zostało zmienione i nadal ma się zmieniać. W tym sensie możemy wspierać kobiety na meczach piłki nożnej, a prawie wszystkie sporty są przeznaczone dla obu płci. Co do meczów piłki nożnej, mogę powiedzieć, że kobiety grają bardziej czysto niż mężczyźni.

Od 1957 roku równość kobiet i mężczyzn jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej. W 2010 r. UE otworzyła Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, by promować równość płci i walczyć z tą formą dyskryminacji.

Unia Europejska zarejestrowała znaczne postępy w utrzymywaniu równości płci, zmieniając w ten sposób na lepsze życie wielu obywateli.

Wśród tego możemy wspomnieć o coraz większej liczbie kobiet na rynku pracy i o postępach osiąganych przez nie w celu zapewnienia wyższej jakości edukacji i szkoleń. Jednak na rynku pracy pozostały pewne różnice, kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni, głównie ze względu na pracę wykonaną w mniej płatnych sektorach oraz w mniejszej reprezentacji na stanowiskach decyzyjnych. Na przykład na europejskim rynku pracy kobiety to tylko 14% ambasadorów, 9% dziekanów uniwersyteckich, 3% menedżerów dużych firm, 2% ministrów, a oni zarabiają średnio 2 euro za godzinę mniej niż mężczyźni.

Myślę, że powinniśmy przeanalizować jeszcze raz sytuację kobiet w społeczeństwie i przezwyciężyć wszelkiego rodzaju rozróżnienia religijne, kulturalne i inne w odniesieniu do płci i nie tylko. Przecież jesteśmy równi przed Bogiem i należy traktować wszystkie osoby jako równe nam, niezależnie od ich płci.

Category: Polski | Added by: Ciprian (19.12.2013)
Views: 258 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0