Echoes of Europe

Section categories
Our poll
Rate my site
Total of answers: 12
Site friends
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Publisher

Main » Articles » Romana

Drepturile omului, principiul libertății și al democrației

Drepturile ne aparțin tuturor fără nicio îndoială. Cu toate acestea, ele nu pot fi limitate din cauza rasei, sexului, limbii, religiei, convingerilor politice, naționalității sau a originii sociale.

Primul document care avea să confirme existența drepturilor naturale ale ființei umane a fost Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului din 1789. Dar, de fapt două documente adoptate ulterior aveau într-adevăr să asigure drepturi omului. Primul document a fost Carta Organizației Națiunilor Unite adoptat în anul 1945, iar cel de-al doilea a fost Declarația Universală a Drepturilor Omului adoptată în 1948. Al doilea document a inclus drepturile funda-mentale, cum ar fi: libertatea, egalitatea, dreptul la muncă, dreptul de a părăsi țara, protecția socială, dreptul la educație, dreptul întemeierii unei familii.

Conceptul de drepturile omului se bazează pe premisa că fiecărei persoane îi aparțin anumite drepturi. Aceste drepturi derivă din nevoia de a-i asigura demnitatea persoanei în cauză. Ele pot fi caracterizate în diferite moduri. Mai întâi de toate, acestea sunt:

  • inalienabile, pentru că nu puteți renunța la aceste drepturi;
  • inviolabile, pentru că nu pot fi reglementate de către guvern, existând independent de acesta;
  • naturale, pentru că te-ai născut cu ele;
  • indivizibile, pentru că sunt dependente între ele, neputând fi separate;
  • universale, pentru că aparțin întregii lumi și sunt prezente peste tot în lume.

Fiecare țară și toți oamenii din lume ar trebui să respecte fiecare componentă a drepturilor omului în mod egal.

Pentru ca justiția să existe, iar în acest fel și pacea mondială, aceste drepturi trebuie să fie respectate. Fiecare stat, ca instituție ce servește interesul cetățenilor, ar trebui să protejeze aceste drepturi și să reacționeze în mod corespunzător atunci când ace-stea sunt încălcate.

Dar nu numai statul ar trebui să aibă grijă de drepturile omului. În primul rând, oamenii ar trebui să o facă. După cum știm cu toții, multe drepturi ale omului aparțin unor persoane care au privilegii datorită apartenenței la una din clasele corespunzătoare. Timp de mulți ani, oamenii au fost lipsiți de drepturile lor doar din cauza culorii pielii sau sexului acestora. Știm cu toții că toată lumea ar trebui să fie egală față de lege. Sarcina pentru toată lumea este de a preveni și a lupta împotriva discriminării, care o putem întâlni în continuare, chiar dacă trăim în secolul al XXI-lea.

Este foarte important ca Uniunea Europeană și celelalte state care doresc să fie membre sau cele cu care există acorduri de comerț și cooperare, trebuie să respecte drepturile oamenilor. Uniunea Europeană are printre obiectivele sale, apărarea drepturilor civile, politice, economice, sociale și culturale. Mai mult decât atât, Uniunea Europeană apără indivizibilitatea și universalitatea acestor drepturi.

Toate drepturile omului sunt legate de principiul libertății. În traducere liberă ar în-semna lipsa subjugării precum a detenției, sclaviei sau a suprimării din partea autorităților sau a conducerii. Principiul libertății este unul dintre cele mai importante aspecte ale vieții noastre și poate fi exprimat în toate ariile vieții. Cu toate acestea trebuie să ne amintim că pentru a fi oameni liberi, trebuie să ținem cont de responsabilitate.

Libertatea este înțeleasă în două moduri. Cu toții avem „libertatea de la”, ce înseamnă lipsa constrângerii; dar și „libertatea de”, ce înseamnă abilitatea de a face alegeri. Cele mai des întâlnite forme ale libertății sunt: libertatea de exprimare, libertatea religiei și libertatea inițiativei.

Dacă ne amintim de libertate, va trebui să nu uităm de democrație și de regulile asociate acesteia. Principiul de bază al democrației este suveranitatea. Este vorba despre faptul că dreptul de a decide și a rezolva cele mai importante probleme revine oamenilor (poporului). Poporul este sursa puterii datorită faptului că acesta alege parlamentarii și oamenii politici.

Un alt element important al democrației este principiul pluralismului. Acesta constă în posibilitatea de existenței mai multor partide politice, independente de autoritățile statului, care pot concura, în scopul de a obține sprijin.

O altă regulă este divizarea puterilor în stat în legislativă, executivă și judecătorească. Statul de drept presupune că legea ar trebui să definească relațiile dintre guvern și persoanelor fizice, și din această cauză egalitatea între cetățeni va fi asigurată. Constituționalismul are un rol foarte important, fiind un sistem politic bazat pe Constituție și a statului de drept, care reglementează în conformitate cu legea. Datorită faptului că populațiile din multe țări sunt numeroase, în conformitate cu principiul reprezentării, oamenii își aleg reprezentanții.

Toate principiile și drepturile prezentate în acest articol sunt foarte importante în viața noastră, cum ar fi în cadrul comunității, dar și pentru noi ca indivizi. În timp ce respectăm aceste reguli nu trebuie să uităm că vom primi totul.

Category: Romana | Added by: Ciprian (13.02.2014)
Views: 255 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0